window.addEvent('domready', function () { if($$('.email').length) { $$('.email').each(function(item) { item.setStyle('display','none'); }); } if($$('.adresse').length) { $$('.adresse').each(function(item) { item.setStyle('display','none'); }); } $$('.nom_commentaire').each(function(my_input) { my_input.addEvent( 'focus', function(){ if (my_input.value == "Votre nom") my_input.value=""; }); my_input.addEvent( 'blur', function(){ if (my_input.value == "") my_input.value="Votre nom"; }); }); $$('.email_commentaire').each(function(my_input) { my_input.addEvent( 'focus', function(){ if (my_input.value == "Votre email") my_input.value=""; }); my_input.addEvent( 'blur', function(){ if (my_input.value == "") my_input.value="Votre email"; }); }); $$('.submit_commentaire').each(function(my_button) { my_button.addEvent( 'click', function(){ my_id = (my_button.id.split("_"))[1]; var tagFilter = /<(.+?)[\s]*\/?[\s]*>/; if (tagFilter.test($('nom_commentaire_'+my_id).value) || tagFilter.test($('com_'+my_id).value)){ alert("Les balises html sont proscrites !"); return false; } var emailFilter = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/ ; if ($('nom_commentaire_'+my_id).value == "Votre nom" || $('nom_commentaire_'+my_id).value == "") { alert("Veuillez entrer votre nom"); return false; } if ($('email_commentaire_'+my_id).value == "" || !emailFilter.test($('email_commentaire_'+my_id).value)) { alert("Veuillez entrer un email valide"); return false; } if ($('com_'+my_id).value == "") { alert("Veuillez entrer un commentaire"); return false; } if($('email_'+my_id)) { $('email_'+my_id).value = $('nom_commentaire_'+my_id).value+$('email_commentaire_'+my_id).value+$('nom_commentaire_'+my_id).value.length; } else return false; if($('adresse_'+my_id)) { $('adresse_'+my_id).value = ''; } else return false; $('formCommentaire_'+my_id).submit(); return false; }); }); var dur = 500; $$('.commentaires').each(function(e) { var mySlider = new Fx.Slide(e, {duration: dur}); mySlider.hide(); my_id = (e.id.split("_"))[1]; if($('linkcom1_'+my_id)) $('linkcom1_'+my_id).addEvent('click', mySlide); if($('linkcom2_'+my_id)) $('linkcom2_'+my_id).addEvent('click', mySlide); function mySlide(event){ if(e.getStyle('margin-top') == '0px') { mySlider.slideOut(); }else{ var my_scroller = new Fx.Scroll(window,{duration:dur}); mySlider.slideIn().addEvent('complete', function(){ if(e.getStyle('margin-top') == '0px') my_scroller.start(0, e.getTop()); }); } return false; } }); });